Вести Интересно Странски Останато Екстра
surf.mk Портал на Порталите

© surf.mk Сите права се задржани.

Најнови Смешки! Мудрости! - surf.mk - Портал на Порталите! Корисни совети Facebook Twitter
Смешки Мудрости Корисни совети Мултимедиа За нас

Еднаш месечно ги освежуваме сајтовите во главните категории според популарноста која ја имаат истите на алекса.

Сајтовите кои поради намалена популарност се отстранети од главните страници на сурф.мк може да ги најдете на следниот линк!

Како да ги најдам сајтовите што се отстранети?