Вести Интересно Странски Останато Екстра
surf.mk Портал на Порталите

© surf.mk Сите права се задржани.

Најнови Смешки! Мудрости! - surf.mk - Портал на Порталите! Корисни совети Facebook Twitter
Смешки Мудрости Корисни совети Мултимедиа За нас
Кога работам во Јавно Претпријатие! Како се раѓа камионџија! Кога мислиш дека никој не мисли на тебе! Брутална реалност! Комарот е профитабилен! Кога жените ќе ги земат мажите во шопинг! Какво време таква хартија. Блокада! Пред и после дрогирање! Разубавување! Џабе не седи, џабе работи! Прошетка на рибите! Прв дел! Прошетка на рибите! Втор дел! Прошетка на рибите! Трет дел! Предизвикување радост! Добар и одличен адвокат! Пред и после подарокот! Хендс Фри! Кога, банката дава пари? Молитва! Кога се шета царот! Мрзливост! Прв дел! Мрзливост! Втор дел! Цивилна авијација! Мајсторско поправање чешма! Девојчињата денес и пред 30 години. Чесен пронаоѓач. Како се прават авионите! Консултација за одлична оценка! Слика и прилика! 09