Вести Интересно Останато Странски Екстра Смешки Совети Мудрости
Вести Интересно Странски Останато Екстра
surf.mk Портал на Порталите

© surf.mk Сите права се задржани.

Најнови Смешки! Мудрости! - surf.mk - Портал на Порталите! Корисни совети Facebook Twitter
Смешки Мудрости Корисни совети Мултимедиа За нас
Август Кога се доближуваме до вистината, стравот е природна реакција! Извини некогаш не е доволно. Време е да се промениш. Кога некој оддалеку не ви се допаѓа, запознајте го подобро! Пријател е оној кој знае се за тебе и сеуште те почитува! Чувај се од оние што читаат само една книга! Умните луѓе имаат долги уши и краток јазик! Измами ме еднаш срамота за тебе, измами ме двапати срамота за мене! Сакај ги сите, верувај никому! Биди ти! Сите други се зафатени! Кога знаеш подобро, правиш подобро! Секој може да знае, но не секој може и да разбере! Ако правиш нешто, прави го со ентузијазам! Ако можеш да се вратиш назад, направи ги истите грешки само порано! Уметноста на зрелоста е да се знае кога да се замижи! Имагинацијата е единствено оружје во војната против реалноста! Ако не си дел од решението, тогаш си дел од проблемот! Дом без книги, е тело без душа! Внимавај на полувистини, можеш да ја прифатиш погрешната половина! Најдобро време за нови пријателства е пред да ти се потребни! Подобро жали за нешто направено, отколку за нешто што немаш направено! Никогаш не уништувај го извинувањето со изговор! Секогаш е најтемно пред зората! Никогаш не започнувај кавга со некој што нема што да изгуби! Ако мислиш замо за себе, единствено ти ќе мислиш за тебе! Ако чекаш идеални услови, никогаш нема да ја завршиш работата! Болката е сигурна, патењето е опција! Незапочнатата работа, најбавно се завршува! Ако е добро, тогаш е спомен. Ако е лошо, тогаш е искуство! Секоја приказна има три страни: Моја, твоја и правилна! Играчите се менуваат, но играта секогаш останува иста! Промената е единствана константна работа во животот!