Вести Интересно Останато Странски Екстра Смешки Совети Мудрости
Вести Интересно Странски Останато Екстра
surf.mk Портал на Порталите

© surf.mk Сите права се задржани.

Најнови Смешки! Мудрости! - surf.mk - Портал на Порталите! Корисни совети Facebook Twitter
Смешки Мудрости Корисни совети Мултимедиа За нас
Март Грешките секогаш се простуваат, доколку се има храброст да се признаат! Храброста значи да се соочиш со стравот! Самопочитта е пропорционална со независноста на личноста! Луѓето често не знаат што сакаат, додека не им покажеш! Искуството е надобар учител!