Подобро да повредиш некого со вистината, отколку да го доведуваш до заблуда со лаги! << Назад на surf.mk