Колку поголем изговорот, толку поголема лагата! << Назад на surf.mk