Подобро живеј еден ден како лав, отколку илјада денови како овца! << Назад на surf.mk