Цената е она што го плаќаш, а вредноста е она што го добиваш. << Назад на surf.mk