Умен човек сослушува, без разлика колку глупо некој зборува! << Назад на surf.mk