Зафати се со сакање, за да немаш време за омраза, жал или страв. << Назад на surf.mk