Нешто значи се, за некој што нема ништо!
<< Назад на surf.mk