Луѓето се сомневаат на она што го зборуваш, но никогаш на она што го правиш!
<< Назад на surf.mk