Големите умови разговараат за идеи, просечните за настани, а безумните за луѓе!
<< Назад на surf.mk