Колку повеќе ги запознавам луѓето, имам поголема почит спрема животните!
<< Назад на surf.mk