Никогаш нема да се пронајдеш, доколку не се соочиш со вистината!
<< Назад на surf.mk