Кога не е правилно, не прави! Кога не е вистина, не кажувај!
<< Назад на surf.mk