Покорисно е кучето што лае, отколку лавот што спие!
<< Назад на surf.mk