Добрите намери остануваат добри сништа, освен ако не се извршат!
<< Назад на surf.mk