Циник е човек кој ја знае цената на се, а вредноста на ништо! << Назад на surf.mk