Разумот од секогаш постеол, но не секогаш во разумна форма! << Назад на surf.mk