Успехот не се постига со елиминирање на слабостите, туку со усовршување на силите! << Назад на surf.mk