Страстите полесно се смируваат со сила, отколку со логика. << Назад на surf.mk