Лесно е да се правиш паметен откога нештата ќе се случат! << Назад на surf.mk