Подобро жали за нешто направено, отколку за нешто што немаш направено! << Назад на surf.mk