Разлика меѓу фикција и реалност? Фикцијата мора да има логика!
<< Назад на surf.mk