Кавгата со будалата е доказ дека се двајца.
<< Назад на surf.mk