Будни се оние кои сакаат, спијат мирно оние кои се сакани.
<< Назад на surf.mk