Подобро е да се спречи, отколку да се лечи!
<< Назад на surf.mk