Како ќе освоиш нови океани, ако не го изгубиш погледот од брегот!
<< Назад на surf.mk