Паметен човек верува само половина од она што го слуша. Мудар човек знае која половина е точна! << Назад на surf.mk