Едноставно е да се биде среќен, но сложено е да биде едноставно! << Назад на surf.mk