Кога луѓето те повредуваат, мисли на нив како хартија за полирање. Ќе дојде момент кога ќе блескаш, а тие ќе бидат бескорисни. << Назад на surf.mk