Подобро е да се биде луд со вистината, отколку здрав со лаги! << Назад на surf.mk